"กรรม"

 

 

กรรม คือการกระทำ ทำดีก็เป็นกรรม  ทำชั่วก็เป็นกรรม  ทำดีเรียกว่า กุศลกรรม  ทำชั่วเรียกว่าอกุศลกรรม...

บางคนบอกว่า  ไม่เชื่อ เรื่องกรรม  บอกว่าอยู่ที่ตัวเราเอง  อยู่ที่การทำของเราเอง ตอบอย่างนี้ ชัดเจนเลยว่า  ไม่เข้าใจเรื่องกรรม ก็การกระทำของคุณนั่นแหล่ะเป็นกรรม  กรรมไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายฝ่ายเดียว  หรือไม่ใช่ผลร้ายฝ่ายเดียว  ไม่ใช่ผลของอดีตฝ่ายเดียว  ถึงปัจจุบันที่ทำอยู่ก็เป็นกรรม หรือการกระทำ ทำทางกาย จะดีหรือชั่ว เรียกว่ากายกรรม (ถ้าทำดี เป็นกุศลกรรม ที่เกิดขึ้นทางกาย ถ้าทำชั่ว เป็นอกุศลกรรม ที่เกิดขึ้นทางกาย)  ทำทางจาวา  เช่น โกหก  ด่าคนอื่น หรือสวดมนต์ไหว้พระ เป็นวจีกรรม   ทำทางใจ เช่น พยาบาทคนอื่น อิจฉาคนอื่น หรือมีเมตตาต่อคนอื่น เป็นมโนกรรม

สรุปก็คือ  กรรมที่ทำมี 2 ประเภท คือ ดี กับ ชั่ว เกิดขึ้น 3 ทาง คือ กาย วาจา ใจ  เมื่อเป็นเช่นนี้  จะปฏิเสธการกระทำ (กรรม) ของตนเชียวหรือ


กรรม 12

กรรม (กัมม์ กัมมะ)(action, deed, volition) คือการกระทำทั้งดีและชั่ว  ทำดีเรียกว่า กุศลกรรม ทำชั่วเรียกว่า อกุศลกรรม

กรรมจัดตามหน้าที่มี ๔

       ๑. ชนกกรรม - กรรมที่ก่อให้เกิด หรือส่งให้เกิดในกำเนิดต่างๆ เปรียบเสมือนมารดาของทารก ชนกกรรมนี้เป็นผลของอาจิณกรรมบ้าง ของอาสันนกรรมบ้าง

       ๒. อุปถัมภกกรรม - กรรมอุปถัมภ์ เป็นเสมือนพี่เลี้ยงนางนม มีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดี

       ๓. อุปปีฬกกรรม - กรรมบีบคั้น มีหน้าที่บีบคั้นกรรมดีหรือชั่วให้เพลาลง

       ๔. อุปฆาตกรรม หรือ อุปัจเฉทกกรรม - กรรมตัดรอน มีหน้าที่ตัดรอนกรรมทั้งฝ่ายกุศลและอกุศล

กรรมจัดตามแรงหนักเบามี ๔

       ๑. ครุกรรม - กรรมหนัก ฝ่ายดีหมายถึงฌาน วิปัสสนา มรรคผลฝ่ายชั่วหมายถึงอนันตริยกรรม ๕ คือ ฆ่ามารดา, ฆ่าบิดา, ฆ่าพระอรหันต์, ทำพระพุทธเจ้าให้ห้อโลหิต, ทำสงฆ์ผู้สามัคคีกันให้แตกกัน

       ๒. อาจิณณกรรม หรือ พหุลกรรม - กรรมที่ทำจนเคยชิน หรือ ทำมาก ทำสม่ำเสมอ กรรมนี้จะให้ผลยั่งยืนมาก

       ๓. อาสันนกรรม - กรรมที่บุคคลทำเมื่อจวนสิ้นชีวิต มีอานุภาพให้บุคคลไปสู่สุคติหรืออทุคติได้ ถ้าเขาหน่วงเอากรรมนั้นเป็นอารมณ์เมื่อจวนตาย

       ๔. กตัตตากรรม หรือ กตัตตาวาปนกรรม - กรรมสักแต่ว่าทำ คือ ทำโดยไม่เจตนา

กรรมจัดตามกาลที่ให้ผลมี ๔

       ๑. ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม - กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน

       ๒. อุปัชชเวทนียกรรม - กรรมที่ให้ผลในชาติต่อไปถัดจากชาติปัจจุบัน

       ๓. อปราปรเวทนียกรรม - กรรมที่ให้ผลหลังจากอุปัชชเวทนียกรรม คือ ให้ผลเรื่อยไป สบโอกาสเมื่อใด ให้ผลเมื่อนั้น

       ๔. อโหสิกรรม - กรรมที่ไม่ให้ผล เลิกแล้วต่อกัน

มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย ภาค ๒ หน้า ๑๓๑ และจากวิสุทธิมรรคปัญญานิทเทส หน้า ๒๒๓ วศ.

 

     Share

<< วิปัสสนากรรมฐานวู้ดดี้เกิดมาคุยกับคำสอนท่านว.วชิรเมธี >>

 

 

 

 

 

 

(^-^).. ขอบคุณที่เอาเรื่องดี ๆ มาแบ่งกันนะคะ เรื่องกรมนี่ ยังมีอีกหลายคนไม่เข้าใจไม่ค่อยศึกษาทางธรรมะกัน จริง ๆ แล้วยิ่งศึกษา ทำความเข้าใจ จิตใจจะร่มเย็นและเป็นสุขมากว่าที่เป็น

รักษาสุขภาพค่ะ


wittenham   
Mon 12 Oct 2009 20:31 [1]

  

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

 

ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่ 79 พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2552
หลักการฝึกสมาธิและการเจริญสติ
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
โรคเรื้อนทางใจ
วู้ดดี้เกิดมาคุยกับคำสอนท่านว.วชิรเมธี
"กรรม"
วิปัสสนากรรมฐาน
การสร้างบุญบารมี
พระพุทธดำรัส “ทุกข์ – สุข”
ธรรมะใกล้ตัว Lite ฉบับวันที่ 8 ตุลาคม 2552
วู้ดดี้เกิดมาคุยกับท่านว.วชิรเมธี