อย่าประมาท

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< แลงเมา เจ๊าถอนฟุ้ง_เฟ้อ_บาปนะเว่ย >>

Posted on Mon 17 Dec 2007 16:37

ความรักเป็นสิ่งที่ดีนะคะ
นานา   
Tue 18 Dec 2007 19:47 [1]


ติดกับ
กรี๊ดใส่หมา
เกงเปียก
SA-BOM
ไม่เอาอ้อยให้กูเลยอ่ะ
หมด
pilolin
ชอบให้เธอหลอก
กลับมาหดหู่ที่เดิม
SmS SUiCiDE & new year pics part 1
new year pics part2
อย่าให้ผอม!!
โลกเบี้ยว
ลำบากเมื่อไรค่อยโทมา!
กูรักแมงดา(หรอ)
เ ซ ง
@HuaHin
บอกความจริงแม่
ฟุ้ง_เฟ้อ_บาปนะเว่ย
อย่าประมาท
แลงเมา เจ๊าถอน
เรื่องของผม(ของกู)
ไปที่ชอบด้วยเปล่าดาย
ทำใจลอย
save 1
เพื่อลืมความทุกข์
ผ.หาย
กูเหลวไหล
ผุ้ชายไปไหนหมดวะ
หายใจไปวันๆ
wanna die
ใกล้ตาย
กูลำพัง
lyrics
กูเบื่อออออออออออออออออออออ
กุเบื่อออออออออออออออออออออออออออออออออ
วันที่4
กำกู
เซ็ง