calendar

Global Warmming
โลกร้อน คืออะไร ?
10 อย่างง่ายๆ หยุด ภาวะโลกร้อน
โครงการรณรงค์ช่วยโลกร้อน
Google เปลี่ยนหน้า Homepage เป็นสีดำรณรงค์ลดโลกร้อน
10 ปรากฎการณ์ประหลาด จากเหตุ "โลกร้อน!"
มาช่วยลดโลกร้อน ด้วยการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายดีกว่าGlobal Warmming

Global Warmming

Global Warmming

 

วิธีลดโลกร้อน

ที่บ้าน

 • ปิดโทรทัศน์เมื่อไม่มีคนดู หากเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้วันละ 1 ชั่วโมง พร้อมกัน 1 ล้านเครื่อง จะเสียค่าไฟรวมกันเดือนละ 8.25 ล้านบาท
 • เลิกปิดโทรทัศน์ด้วยรีโมทคอนโทรล ถ้าปิดโทรทัศน์ด้วยรีโมทคอนโทรลพร้อมกัน 1 ล้านเครื่อง จะเสียค่าไฟรวมกันประมาณ เดือนละ 13.5 ล้านบาท
 • เลือกใช้ตู้เย็นประหยัดไฟเบอร์ 5 ใหม่ 2001 ซึ่งประหยัดไฟกว่าเบอร์ 5 เดิม ร้อยละ 20
 • ตั้งตู้เย็นห่างจากผนังทั้งด้านหลังและด้านข้างอย่างน้อย 15 ซม. จะช่วยให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้น ประหยัดไฟได้ร้อยละ 39
 • ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ประมาณ 25 องศาเซลเซียส เพิ่มอุณหภูมิขึ้น 1 องศา จะประหยัดค่าไฟได้ ร้อยละ 10
 • ปิดเครื่องปรับอากาศเร็วขึ้นวันละ 1 ชั่วโมง ถ้าทำพร้อมกัน 1 ล้านเครื่อง จะประหยัดค่าไฟได้ประมาณ 52.5 ล้านบาท ต่อเดือน
 • ปิดไฟเมื่อไม่ใช้
 • เลือกใช้หลอดคอมแฟคฟลูออเรสเซนต์ชนิดที่มีบัลลาสต์ภายในขนาด 13 วัตต์ (หลอดตะเกียบ) แทนหลอดไส้ขนาด 60 วัตต์ ถ้าเปิดไฟวันละ 3 ชั่วโมง พร้อมกัน 1 ล้านหลอด จะช่วยประหยัดค่าไฟได้126.9 ล้านบาท ต่อเดือน
 • ใช้เครื่องซักผ้าเมื่อมีเสื้อผ้ามากพอเหมาะกับพิกัดและน้ำหนักของเครื่อง
 

ที่ทำงานและโรงเรียน

 • มีการตรวจประเมินการใช้พลังงานโดยผู้เชี่ยวชาญ จะทำให้ทราบว่าสามารถประหยัดการใช้พลังงานในส่วนใดได้บ้าง
 • ปิดจอคอมพิวเตอร์ระหว่างพักกลางวัน ทำพร้อมกัน 1 ล้านเครื่อง ประหยัดค่าไฟได้เดือนละ 3.15 ล้านบาท
 • ใช้อุปกรณ์สำนักงานรุ่นที่ประหยัดพลังงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร พริ้นเตอร์ ถ้าเลือกใช้คอมพิวเตอร์ประหยัดพลังงานที่มีสัญลักษณ์ Energy Star พร้อมกัน 1 ล้านเครื่อง จะช่วยประหยัดค่าไฟได้เดือนละ 22.9 ล้านบาท
 • ใช้กระดาษทั้ง 2หน้า เพื่อช่วยประหยัดพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระดาษ
 • ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม 25 องศาเซลเซียสบริเวณที่ทำงานทั่วไป 24 องศาเซลเซียสบริเวณใกล้หน้าต่างกระจก และ 22 องศาเซลเซียส ในห้องคอมพิวเตอร์
 • ปิดไฟเมื่อไม่ใช้
 • เลือกใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน เช่น หลอดตะเกียบ หรือใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แทนหลอดไส้
 • ใช้แสงธรรมชาติช่วยในบริเวณที่ทำงานริมหน้าต่าง และระเบียงทางเดิน
 • ตั้งโปรแกรมให้ลิฟต์หยุดชั้นเว้นชั้นเพื่อประหยัดพลังงาน
 • เหลียวมองหาเพื่อนร่วมทางสักนิดก่อนปิดประตูลิฟต์
 

ระหว่างเดินทาง

 • ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง
 • เลือกใช้การเดินหรือปั่นจักรยานในระยะทางใกล้ แถมยังได้ออกกำลังกายไปในตัว
 • เดินทางเส้นทางเดียวกัน ไปด้วยกัน
 • ใช้จักรยานเวลาไปไหนใกล้ๆ ช่วยให้หุ่นดีด้วย
 • เลือกใช้บริการระบบขนส่งมวลชน เช่น รถประจำทาง รถไฟฟ้า รถไฟ
 • ไม่ติดเครื่องรถระหว่างจอดรอ เพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองน้ำมันแล้วยังปล่อยก๊าซพิษมากกว่าปกติถึง 5 เท่า
 • หมั่นตรวจสภาพเครื่องยนต์ ไส้กรองอากาศ และลมยาง อย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่เร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ
 • ไม่บรรทุกของที่ไม่จำเป็น การบรรทุกของไม่จำเป็น 10 กิโลกรัม จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันขึ้นอีก 80 ซีซี. ปริมาณน้ำมันเท่านี้ สามารถทำให้รถวิ่งไปได้ 560 เมตร
 • ใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณทำลายโลกด้วยภาวะโลกร้อนในระดับไหน
(Carbon Calculator)
<<< Click

Global Warmming

 

นางสาว ดวงฤทัย เรืองเดช เลขที่1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 49 (cs49)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   วิทยาเขตนนทบุรี

     Share

<< โลกร้อน คืออะไร ? >>

Posted on Tue 12 Aug 2008 17:33
 

Comments

 
 
Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh