• วันที่หนึ่งของการเขียนไดอารี่ •


ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< ไปเที่ยว jasco klang >>

หยุดงาน 4 วัน (วันที่ 3-4)
หยุดงาน 4 วัน (วันที่ 2)
หยุดงาน 4 วัน (วันที่ 1)
วันนี้วันเกิดของแม่
ไปเที่ยว jasco klang
วันที่หนึ่งของการเขียนไดอารี่