+:+I'm stupid+:+
+:+รักครั้งแรก+:+:
+:+ฉันไม่ใช่นางเอก+:+
+:+เพียงชายคนนี้....ไม่ใช่ผู้วิเศษ+:+:
+:+ขนาดนั้นเลย?+:+
+:+โลกกลมๆ+:+
+:+First movie+:+
+:+คนดีของฉัน+:+:
+:+จะลองพยายามดู+:+:
+:+เจ้าชู้?+:+
+:+c u soon+:+
+:+ความผูกพันธ์:+:
+:+HBD TO U+:+:
+:+คมแฝก+:+
+:+เรื่องบังเอิญ:+:+
+:+ฟ้าหลังฝน+:+
+:+น้องเราเป็นเด็กมีน้ำใจ+:+:
*~R~I~P~*
In my life...I love them more....
+:+I passed the Eng Exam+:+
+:+ปิติ+:+:
+:+ฉันซื้อของขวัญให้ตัวเอง+:+:
+:+I'm devil+:+:
+:+HBD TO ME+:+
+:+Taxi driver+:+:
+:+วัดอัมพวัน+:+
+:+:เราเสือก+:+:
+:+เราพ้นมลทินแล้ว+:+:
+:+เครื่องราง+:+:
+:+หลงรักลูกสาวชาวบ้าน+:+:
+:+ขอโทษนะแม่นะ+:+:
+:+ 1 Litre of Tears+:+
+:+ชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะมานั่งเศร้า+:+:
+:+:My (sad) quiz:+:+
+:+ชีพจรลงเท้า+:+:
+:+ตาสว่าง+:+
+:+ซึ้ง+:+
+:+Coach+:+:
+:+ซานตารินาจำเป็น+:+:


+:+I passed the Eng Exam+:+

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< +:+ปิติ+:+:In my life...I love them more.... >>

Posted on Thu 11 Mar 2010 16:55

Comment