Untitled Document

 

• ลอย ลอย...กระทง •
 
 
 
 

Posted on Wed 4 Nov 2009 18:13


 
 


ตลาดนัดข้างเมเจอร์
ฉลองวันพ่อ@เยาวราช-->ฉลองวันครบรอบแต่งงาน@CTW
ทำธุระ(อะไร)@ถนนข้าวสาร
ย้อนแล้วย้อนอิก-->HBD-Ma-Mom-->CTC-->GUCCI
อัพย้อน-->รวมญาติที่ปากช่อง-->ไร่ทองสมบูรณ์
ลอย ลอย...กระทง
Ma accessories-->Hang out at slim
Shop Vs Mom-->วิมานน้ำ-->ma nail-->กุ้งเต้น
ถักผ้าพันคอ
HBD..ma husband
หน้าลาย-->>สปาเก็ตตี้หอยลาย

 
 

 

 

 


 

 THEME DESIGN BY
MUU-TAH