อยากตัดผม แต่...

 

Posted on Thu 27 Mar 2008 21:29

 

 

 

ไปแพลตินั่ม
ประชุมงาน
ร้านอาหารญี่ปุ่น
ฟ้าเปิด
ลืมกระเป๋าตังส์ ^^'
อยากตัดผม แต่...
งานเลี้ยงแต่งงานพี่ที่โบสถ์
บุฟเฟ่ กินทีไรม่ายคุ้มซักที
โดนรบกวน
เลี้ยงตรุษจีนที่ Sizzler
Zen My Love