วันครู 

ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้
ใช่อยู่ที่ ปริญญา มหาศาล
ใช่อยู่ที่ เรียกว่า ครูอาจารย์
ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรียน

ครูคือผู้ ชี้นำ ทางความคิด
ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร
ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้ รู้สร้างงาน

ครูคือผู้ ยกระดับ วิญญาณมนุษย์
ให้สูงสุด กว่าสัตว์ เดรัจฉาน
ปลุกสำนึก สั่งสม อุดมการณ์
มีดวงมาน เพื่อมวลชน ใช่ตนเอง

ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง
สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ ได้เป็นตัว ของตัวเอง
ขอมอบเพลง นี้มา--บูชาครู

วันครู
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

     Share

<< สายลมความคิดถึง...ห้ามกันไม่ได้ >>


 

Posted on Fri 25 Jan 2008 8:59

 
ปาล์ม อินน์ คาวาอิ สไตล์
รังสิตแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1
ศิลปะ - ภาพสีเยี่อกระดาษ
...แท้...
ความคิดถึง...ห้ามกันไม่ได้
วันครู
สายลม
วันเด็ก (นานมาละ)
ใส่บาตร
6th Year
ปาร์ตี้บ้านกล้อง ฉลองปีใหม่