เป็นไทยแล้ว.....ตามนั้น
รัก(เหมือนเดิม)
อีกนิดเดียว
07/08/08
วันหยุดฉันแหละ
เซ็งว่ะ
ต้องทำได้
ไหว้พระวัดโพธิ์
Nothing
ลึกๆ
แรลลี่การกุศล+แหวนหาย
Recently call.
เริ่มเดือนใหม่
You got drunk .... shit!
มีงาน มีเงิน
F u t u r e .
งานเข้า
เพี้ยง sense ดีเหมือนเดิมนะ
อยู่บ้านของจริง
My B.D.
ว่างเปล่า
พยายามต่อไป
ใจสั่นอย่างแรง
เคยไหม
อาการไหน
รู้สึกดีแล้ว
again
พอ
escape
- คิ ด ถึ ง -
ทำบุญ
วันที่ได้พบเจอ
เหงาจนชิน
New look.
กลัวอ้า
เกือบทะเลาะ
passion
New Year 2008 .
The last day of 2007.


My B.D.

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< ว่างเปล่าอยู่บ้านของจริง >>

Posted on Thu 22 May 2008 21:16

Comment