ระวัง web ปลอม
วิกิ
กฏ กติกา และมารยาทในการใช้ blog
การใช้ Blog สู่ความเป็นBest Practice
การเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ทำเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เงียบที่สุด
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
บริการที่อินเทอร์เน็ต
เรื่อง Internet
การดูแลรักษาเครื่องคอมฯ
การรักษาคอมพิวเตอร์
ข้อคิดจากถังน้ำสองใบ
กฎ 50 ข้อของคนรักกัน
การสร้า html
คำสั่งต่างๆ ในภาษา html
คุณสมบัติ 7 ประการในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเครื่องใหม่
นี้ล่ะความเจ็บ
เจ้าชู้ใจเดียว
การดูแลรักษาเครื่องคอมฯ
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
การป้องภัยกันจากอินเตอร์เน็ต
บทที่ 7 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
รู้จักกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การใช้งาน Disk Cleanup
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โอลิมปิก
ความรักกับเวลา
วันนี้วันว่าง
การรักษาคอมพิวเตอร์

การรักษาคอมพิวเตอร์

มือใหม่ : การดูแลรักษาเครื่องคอมฯ

เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคอยู่มาก และจำเป็นต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ดังนั้น เพื่อให้ความคุ้มค่าในการใช้งาน และลดปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้และศึกษาวิธีการดูแลอย่างถูกต้อง และเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น จึงขอสรุปเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้·                     ฝุ่นละออง
หลีกเลี่ยงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ในบริเวณที่มีฝุ่น ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ควรเปิดเครื่องมาทำความสะอาดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทั้งนี้ขึ้นกับสถานที่นั้นๆ)
·                     ความร้อน
เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้คอมพิวเตอร์รวน และแฮ้งค์ ได้ง่ายๆ ควรติดตั้งให้ห่างกำแพงอย่างน้อย 15 ซม. และทางที่ดีควรติดตั้งในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ (คอมพิวเตอร์บางรุ่นจะมีโปรแกรมในการตรวจสอบความร้อนของเครื่อง ถ้าร้อนเกินไป โปรแกรมจะชลอการทำงานของเครื่อง บางครั้งอาจมีการสั่งให้เครื่องปิดทันที)
·                     น้ำ ความชื้น
ตัวการที่ทำให้คอมพิวเตอร์เสียหายอย่างรุนแรง
·                     ไวรัส
ปัญหาที่มักมาจากการใช้งาน อีเมล์ และอินเตอร์เน็ต
·                     ถอดถอนโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออก
เพื่อเพิ่มพื้นที่ของที่เก็บข้อมูล
·                     Updated
โปรแกรม Windows, Anti-Virus อย่างสม่ำเสมอ ถ้าให้ดี ควรติดตั้งโปรแกรมประเภท Firewall
·                     สำรองข้อมูล
เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลอันมีค่าของคุณ การสำรองข้อมูลอาจสำรองใน ฮาร์ดดิสก์คนละลูก (ถ้ามี) หรืออาจสำรองลงสื่อภายนอก เช่น CD-RW, Tape เป็นต้น (การสำรองอาจสำรองโดยการแบ่งออกเป็นวันคู่ วันคี่ หรือแยกออกเป็นวันจันทร์ - อาทิตย์ เป็นต้น)
·                     ที่เก็บข้อมูล
หรือ ฮาร์ดดิสก์ ควรมีการตรวจสอบพื้นที่ในการทำงานของ harddisk โดยเริ่มด้วยการใช้โปรแกรม Disk Cleanup, Scandisk และ Disk Defragmenter ซึ่งมีผลทำให้เครื่องคอมฯ ทำงานได้ดีและเร็วขึ้น
หมวดหมู่: เรื่องทั่วไป

     Share

<< ข้อคิดจากถังน้ำสองใบการดูแลรักษาเครื่องคอมฯ >>

Posted on Tue 9 Sep 2008 0:07


Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh