calendar

ห่างหายไปนานสำหรับการเขียน
กลับบ้าน
จาก รัตนะ สู่เอมวิกา
การตัดสินใจ
รอคอย...คอยเธอ
วันที่ดีใจของคนได้กลับบ้าน และวันที่เสียใจของคนที่ไม่ได้กลับบ้าน
สิ่งที่ดีที่สุด คือการได้พบเธอ
หลังจากวันเศร้า ๆ
so sad sad
หม่ำๆกับน้องๆ
วันที่รอคอยอีกวันของผม
นอนดีกว่า
วันสบาย ๆ ของเธอ
อีกวันที่เมือง douala และอีกวันที่ผมมีชีวิตอยู่เพื่อรักเธอ
อยากบอกให้เธอรู้
จากนี้...ไปจนนิรันดร์
คนบนเรือ
เกิน...ทัดทาน
ขอแค่ได้มองเห็น...ชัยชนะ
โหมดเครียด
กอด
กอดฉันไว้
หลับตาเถอะนะ
เวลาที่เราได้.....
ในที่สุด...
คิดถึง
แพ้ใจ
องศา...ที่แตกต่าง
เพราะ...อะไร
พรุ่งนี้...จะรักฉันไหม
ห่าง....ไกล
คู่ชีวิต
รักกัน...ไม่มีคำว่าไกลอีกวันที่เมือง douala และอีกวันที่ผมมีชีวิตอยู่เพื่อรักเธอ

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< อยากบอกให้เธอรู้วันสบาย ๆ ของเธอ >>

Posted on Sat 25 Feb 2012 6:35
 

Comments