วันของการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลง

วันของการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลง

ในที่สุดก็ให้เขียนบล็อกสักที เรื่องของเรื่องมันเริ่มจากเมื่อวานที่อ่านหนังสือ "ความลับของสมอง ทำงานอย่างไรให้มีความสุข" โดยในหนังสือเล่มนี้คุณโมงิได้เสนอแนะให้ใช้การเขียนบล็อกเป็นที่เรียบเรียงและรวบรวมความคิดและข่าวสารยิบย่อยต่างๆ มากมาย ที่เราไม่จำเป็นต้องให้สมองของเรามาจดจำทุกอย่าง ประหนึ่งว่า...ควรจดจำในสิ่งที่สมควรจดจำ อะไรที่มันไม่สำคัญมากนัก ก็จดบันทึกอะไรเอาไว้ เมื่อวันหนึ่งเราต้องการใช้ข้อมูลขึ้นมาก็สามารถคนหาได้


ทีแรกนั้นพอเห็นเรื่องจากเขียนบล็อกจากหนังสือของคุณโมงิ เราก็เกิดการตื่นตัวทันที เพราะปกติก็เป็นคนชอบเขียนบล็อกอยู่แล้ว ทีนี้จะเขียนลงในบล็อกอะไรดีละ Exteen นั้น...ไม่อยากเขียนอะไรแบบนี้ลงไป เพราะดูไม่น่าจะใช่ที่ที่ใช้เขียนบล็อกบันทึกอะไรทำนองนี้ เลยหันมาลอง livejournal ที่ไม่เคยใช้ แต่งมกับมันนานเข้าก็ยังหาทางเขียนบันทึกไม่ได้ เลยกลับมาหาที่นี่แทน 55+

นอกจากเรื่องบล็อกแล้ว ในเมื่อวานนี้สิ่งที่เราอ่านยังกล่าวถึงเรา "การใช้กระจกเงา" สะท้อนตัวเองอีกด้วย เพื่อดูว่าผลงานของตัวเราที่ออกมานั้นมันเป็นอย่างไรบ้าง

ส่วนเรื่องที่โรงเรียนนั้น ตอนนี้เราก็พยายามตั้งใจเรียน ตอนนี้ก็ยืมหนังสือประวัติศาสตร์มากะจะอ่านก่อนเรียนคาบของ อ.นัยนา ในคาบหน้า แล้วก็ยืมอาเซียนมาหาข้อมูลประเทศในอาเซียนไว้เป็นพื้นฐานในการเรียน "ก้าวทันโลก" ของครูนภัคด้วย ส่วนวันนี้...ก็กะจะไปหาหนังสือเกี่ยวกับกัมมันตรังสีมาใช้ในการเขียนรายงานของวิชาฟิสิกส์ ที่คราวนี้ครูสั่งให้เขียนด้วยมือ 

     Share

<< รุ่งอรุณแห่งวันขึ้น 15 ค่ำเริ่มต้นขยัน >>

Posted on Sat 3 Nov 2012 13:14
 
     
 
Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh