calendar

งานเลี้ยงหอพัก
เที่ยวงานดอกไม้งามครั้งที่ 2
ยังไม่ได้ตั้ง
ชิวิตประจำวัน
ไปเชียงรายครั้งที่ 2 ล่ะ
ซ้อมสันทนาการ
เล่น้ำอ่างแม่ตำกับรุ่นพี่และเพื่อน ๆ สันทนาการ
.....
วันที่แสนจะน่าเบื่อ
กลับพะเยา
เที่ยวเชียงราย
วันพิเศษ
วันที่รู้สึก(ไม่)ดี
วันบูมให้รุ่นพี่ที่มาซ้อมรับปริญญา
ประจำวัน
วันแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสง
วันพ่อแห่งชาติ
วันธรรมดาที่แสนจะน่าเบื่อ
วันลอยกระทง
วันเกิด จา( จามีกร รุ่งเรือวงศ์)
ความทรงจำตอนม.3
ทุกวัน.....ประจำวัน

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< วันแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงวันบูมให้รุ่นพี่ที่มาซ้อมรับปริญญา >>

Posted on Wed 16 Jan 2008 14:54
 

Comments