อาการโรคตับอักเสบ

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< โรคตับแข็งรู้ทันโรคไวรัสตับอักเสบซี >>

Posted on Sat 18 Jun 2011 10:56


เป็นโรคตับจะปฏิบัติตัวอย่างไรดี
รู้ทันโรคไวรัสตับอักเสบซี
อาการโรคตับอักเสบ
โรคตับแข็ง
การเปลี่ยนตับ
ภาวะตับวาย
ตับอักเสบจากไวรัส - Viral Hepatitis
อาการโรคตับอักเสบ
เป็นโรคตับจะปฏิบัติตัวอย่างไรดี
จิตตกลงเหวอีกแล้ว
ลูกไปโรงเรียนวันแรก
วันวิสาขบูชา
วันคัดเลือกข้าวของ
ไปพบเจ้าของทฤษฎีโพเพทัส
.
.
นับถอยหลัง 154 วัน
วันพุธ
กฎแห่งทฤษฎีโพเพทัส
นับถอยหลัง 157 วัน
วันนี้ตั้งจิตเกิดใหม่
นับถอยหลัง 159 วัน