**salut..มาแว้ววจ้า**

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< **olivesome@thai 2007**(p1)**parttime @ swensen^s**ที่ที่เจอกัน >>

Posted on Wed 7 May 2008 2:14


 
แจ่มๆๆบอกได้คำเดี่ยว
ออม   
Tue 27 May 2008 9:28 [2]

แหม พ่อมะกอก ช่างหล่อ หน้าละอ่อนจริงๆ อยากจะย้อนเวลากลับไป ให้พ่ออเล็กของพี่ หน้าละอ่อนแบบนี้บ้างจัง ตอนนี้มองไปเห็นแต่รอยตีนกาเต็มไปหมด
lek   
Wed 7 May 2008 4:17 [1]