b coz of Luv

เพราะ ความรักที่แท้จริงนั้น
 
 ไม่ใช่ การได้ครอบครองทั้งหัวใจของคนที่คุณรัก
 
แต่มันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคุณ

ที่เป็นสุข
...สุขที่ได้รัก
 
และ สุข กับการ ได้ ทำให้ คนที่เรารัก..มีความสุข
 

 
ถึง แม้สิ่งนั้นอาจจะทำให้เราเป็นทุกข์
 
ก็ยังยินดี และเป็นสุข
 
ดีซะกว่า ได้เห็นคนที่เรารัก ต้องทนทุกข์
 
 
การต้องการให้คนที่เรารัก
 
เป็นอย่างที่เราต้องการให้เป็น
 
อยากให้เขาเป็นของเรา
 
นั่นเป็น เพราะ " เรารักตัวเอง "
 
รัก ที่ เ ห็ น แ ก่ ตั ว

ถ้า หาก ความรัก ที่เรา มี คือ รักที่แท้จริง
 
ไม่ว่า เขาจะเป็นอย่างไร
 
 ไม่ว่า เขาจะทำให้เราเจ็บ
 
หรือ ทำให้เราทนทุกข์ทรมานซัก แค่ไหน
 
 
ถ้านั่นจะ ทำให้คนที่เรารัก ได้ มีความสุข
 
เราเอง ก็ยังคง มีความสุข
 
 
เพราะ เมื่อรัก
 
ทั้งความสุข และความทุกข์
 
ของคนที่เรารัก
 
จะเป็น ความสุข และความทุกข์
 
ของเรา เช่นกัน

 
 
การทำให้คนที่เรารัก ต้องเป็นทุกข์

 
เป็นตัวเราเอง

ที่ จ ะไ ม่ มี วั น มี ค ว า ม สุ ข

หาก รัก
 
ต้อง สามารถให้อภัย
 
เพราะ ในกฎของความรัก
 
ไม่มีความผิดใด ที่ให้อภัยไม่ได้
 
และ
 
หาก รัก แล้ว ต้อง ยอมได้ที่จะเสียสละ
 
ให้คนที่เรารัก
 
ได้มีความสุข อย่างที่เขาต้องการ
 
แม้ เราอาจต้องเจ็บปวด
 
แม้ เราอาจต้องสูญเสีย
 
 
 
แต่ ตราบเท่าที่ ยัง ได้เห็น
 
คนที่เรารัก มี ความสุข
 
มันก็ยังคง ..
 
 " เป็นความสุข "
 
และ
 
 
ก็ยังคง
 
" เป็น ความรัก "

     Share

<< >>

Posted on Sat 14 Feb 2009 2:40

Comment

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh