เรื่องราวของเพียวริกอน

ข้อบ่งใช้ในการรักษา

ในผู้หญิง

เพียวริกอน  มีข้อบ่งใช้ในการรักษาการมีบุตรยากในผู้หญิง ตามข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้

-          ใช้ในผู้หญิงที่ไข่ไม่ตก (รวมทั้งโรคถุงน้ำของรังไข่หลายถุง : PCOD), ผู้หญิงที่ไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นไข่ด้วยยาคลอมีฟีน ซิเตรต (Clomiphene Citrate)

-          ยาฮอร์โมนนี้สารท่รถใช้ในรูปควบคุมได้  โดยสามารถกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตของฟองไข่หลายๆใบตามต้องการเพื่อใช้ในทางการแพทย์  เช่น  ผสมเทียม, เด็กหลอดแก้ว(IVF), การทำกิ๊ฟท์ (GIFT) และการทำอิกซี่ (ICSI)

 

 

ในผู้ชาย

-          ใช้ในผู้ชายที่ลูกอัณฑะไม่สามารถสร้างอสุจิได้เพียงพอ  เนื่องจากภาวะต่อมใต้สมองส่วนหน้าหลั่งฮอร์โมนโกนาโดโทรฟินน้อย (Hypogonadotrophic hypogonadism)

 

ขนาดการใช้ยา

              

ผู้ป่วยแต่ละรายหรือแม้แต่ในรายเดียวกัน  รังไข่ที่ถูกกระตุ้นด้วยยากระตุ้นรังไข่จะมีความแตกต่างกันมากในการตอบสนอง  ทำให้ไม่สามารถกำหนดขนาดการใช้ยาเป็นระบบเดียวกันได้  ดังนั้นยาที่ใช้จึงควรปรับตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย  และควรตรวจการตอบสนองของรังไข่โดยอาศัยการตรวจด้วยเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง  และตรวจระดับเอสตร้าไดออล(Estradiol)ในเลือดเป็นระยะๆ

                ประสบการณ์ทางคลินิกของเพียวริกอนทั้ง 2 ข้อบ่งใช้ได้มาจากการรักษาตั้งแต่ 1-3 รอบ  โดยทั่วไปอัตราความสำเร็จในการรักษาจะยังคงที่ในระหว่างความพยายาม 4 ครั้งแรก  และค่อยๆลดลงหลังจากนั้น

     Share

<< เริ่มต้นใหม่บ้าที่สุด >>

Posted on Sat 25 Oct 2008 7:55

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh