----ขี้ใหม่หมาหอม--(๒)
-***ขี้ใหม่หมาหอม-***
ไปเลือกตั้ง สส.กันเถอะ
ไว้อาลัย
วันสุนทรภู่
จะเสียสิทธิ....บางประการ
ผมจะปฏิเสธการ.....
เพื่อเธอ+ภูมิใจเธอ
วันพญาวัน
วันครอบครัว
ตุ๋น- ต้ม - นึ่ง
11-02-11 -ดอกไม้แพง
ยามเช้าที่อัมพวา
อังคาร-อัมพวา
11-01-11
01-01-11
๑๑/๑๑/๑๐ ### ตาจ๋า ###
....วันแรก...
วันสุดท้าย
สุดหล่อ


 

ยังไม่มีการเขียนไดอารี่

     Share

<< วันสุดท้าย >>