ตื่นเต้น....ที่สุดในโลยเลย

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< วันที่โลกแตก...วันดีเดย์.... >>

Posted on Wed 26 Dec 2007 15:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 

 
>>> CALENDAR <<<
 
>>> Diary Archive <<<
เบื่อ texi ทั้งวัน.....*-*
วันดีเดย์....
ตื่นเต้น....ที่สุดในโลยเลย
วันที่โลกแตก...
***กับเรื่องเดิม ๆ บอกได้แค่ว่า เบื่อ เหนือย เซ็ง ***
*-*ว่างเปล่า*-*
-เค้าว่าเราไม่มีหัวใจ-
รู้สึกแย่มากๆๆๆๆ****
***ประสาทจะ แ_ก แต่เช้าเลย....***
***วั น ที่ ค ว า ม รั ก ห า ย ไ ป ***
***เรื่องของหัวจัย***
***เวลาที่แตกต่าง***
What I've Done
***เกือบ...ตราย...***
* * * วั น ห ยุ ด * * *
***คิดมากไปป่าววะ...กรู..***
อีกมุมอมงของชีวิต
ท้องฟ้าที่สดใจ
ชีวิตที่ต้องการกำลังใจ**
***ข้อคิดดี...มีมากมายค๊า***
***T_T***
***ความหมายที่สอง***
 
>>> Last Diary <<<
 
Sponsor