รู้แว้ว ว่ามีฝีมือ(และเวลาเยอะอิๆๆๆๆๆ) อู้อ่ะเด้ๆๆๆ‏