ไม่รักกันแล้วหรือยังไง
วันอีกวัน
เป็นห่วงเหมือนเคย
เกเร
ฉันอยู่ตรงนี้
แล้วเราจะดีกันไหม
เกม
ไม่รู้อะไรแล้ว
อยากอยู่ใกล้...จะได้กอด
ลืมวันลืมคืน
ตุ่มใสใส
อิ่มใจ
ขอบคุณที่ทำเพื่อเรา
แค่นี้ก็ดีแล้ว
เรื่องปกติ
เท่าไหร่ก็ไม่พอ
จะมีซักวันไหม
ในที่สุด
คำสามคำ
อดเจอ
อาทิตย์หน้าค่อยดีกัน
ช่องว่างระหว่างใจ
ง้อ
นานอีกหน่อยได้ไหม
วันนี้ก็เจอแล้ว
ใจอยู่ที่เธอ
เพราะรัก
คนปากแข็ง
ขอบคุณที่กลับมา
ฉันจะรอ (ทำไม)
กันและกัน
ต้องให้ขู่
หรือยิ่งนาน...ยิ่งน้อยลง
รู้สึกดี
โลกกลม
เธออยู่ไหน...ใจก็อยู่กับเธอ
คำขอโทษ
งานนี้มีงอน
เจอกัน


อดเจอ

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< อาทิตย์หน้าค่อยดีกันคำสามคำ >>

Posted on Wed 13 Feb 2008 13:52

Comment