กำลังดี

Posted on Sat 21 Mar 2009 15:50

 

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< กลับมาใหม่ใกล้สอบเสร็จ >>

 

 

เที่ยวอย่างเมามัน
ใกล้สอบเสร็จ
กำลังดี
กลับมาใหม่
อากาศเริ่มเปลี่ยน
ความฝัน
วุ่นวายสุดชีวิต
มีความสุข