saddddddd

การปล่อยมันไปไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่จะเหนี่ยวรั้งไว้ก็ยากเย็น

หากเทอหมดใจก็ปล่อยมือฉันไว้ตรงนี้
ทางที่เราเดินร่วมกันมา
คงถึงทางแยก
ที่เราต่างต้องเดินกันไปคนละทาง

เวลาของฉันที่ได้รักและอยู่กับเทอ
คงหมดแล้ว

หมดแล้วจริงๆ

saddddddd

 

 

                                       

 

    saddddddd

 

 

     Share

<< my lifeค่า >>

Posted on Tue 22 Jan 2008 13:19

Comment

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh