การออกแบบ ถนนลาดยาง (เกริน บทนำ)
โครงสร้าง ถนนนั้นแบ่งได้มากมาย แต่สามารถแบ่งการออกแบบได้เป็น 2 ประเภท นั่นคือ เชิงประสบการณ์ และเชิงวิเคราะห์ ซึ่ง เชิงประสบการณ์ นั้น เป็นการออกแบบที่มีมานานกว่า 25 ปีแล้ว ซึ่งรายละเอียด ต่างๆ ง่ายๆ นั่นจะใช้ค่า Substitution Ratio เพื่อใช้แปลงความหนาของวัสดุทดแทนอื่นให้เป็นความหนาของชั้น Asphalt ทำให้ผู้ออกแบบสามารถเลือกใช้วัสดุอื่นที่ทดแทนได้ดีกว่าและอาจมีราคาถูกกว่าอีกด้วยและเราสามารถกำหนดให้โครงสร้างถนนลาดยางให้มีลักษณะเป็นชั้นๆได้ อีกด้วย จากการศึกษาพบว่า ขนาดหน่วยแรงอัดในแนวดิ่งที่เกิดในโครงสร้างชั้นทางจะมีการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับความลึก 
ดังนั้นการสร้างถนนลาดยาง ต้องมีการคำนวณมาก ขึงมีบริษัทรับลาดยางอีกมากมายในการรับเหมาลาดยางซึ่งเป็น ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นลาดยางที่ดีทางหนึ่ง

     Share

<< ยางมะตอยเกิดจากอะไร >>

Posted on Wed 26 Dec 2012 23:34

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh