Diary Content
 
 อีกหนึ่งจุดที่น่าไปชมคือ
จุดผ่านแดนระหว่าง Bahrain กับ Saudi Arabia
เนื่องจากประเทศ Bahrain เป็นเกาะ ล้อมรอบไปด้วยทะเล
ถ้ามองข้ามทะเลไปทางตะวันตกก็จะเป็น ประเทศ Saudi Arabia
การเดินทางในสมัยก่อนคงต้องใช้เรือ
แต่ในปัจจุบัน ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย จึงได้มีการสร้างถนน
เชื่อมต่อระหว่างฝั่ง Bahrain กับฝั่ง Saudi Arabia
เข้าด้วยกัน
เรียกว่าเป็นสพานเชื่อมต่อที่ยาวมาก จำไม่ได้ว่ายาวกี่กิโล
แต่ถ้าใครเคยดูข่าวที่ผ่านมาไม่นาน
ทหารจาก Saudi ก็ใช้สะพานนี้ เข้ามาช่วยสลายม๊อบใน Bahrain

ขับรถไม่นานนักจาก Manama เราก็มาอยู่บริเวณเกาะ
ที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นเกาะที่แบ่งอาณาเขตระหว่างประเทศ

Crossway

ภาพมุมสูงถ่ายให้เห็นสะพานเชื่อมที่ออกมาจากฝั่ง Bahrain
ด้านล่างจะเห็นรถบรรทุกต่อคิวกันยาวเหยียด
เพื่อข้ามฝั่งไป Saudi Arabia ที่เห็นยาวเนื่องจากมีการตรวจค้น
ที่เข้มงวดของด่าน Saudi Arabia

Crossway

อีกภาพที่เห็นจะเป็นถนนหรือสะพานที่มุ่งตรงไปฝั่ง Saudi Arabia
คณะเราไม่ได้ข้ามไป เนื่องเพราะทราบว่า ฝั่งโน้น
ค่อนข้างจะเคร่งครัดทางด้านศาสนา นั่นก็หมายถึงการแต่งตัวที่จะต้องเหมาะสม
ขณะเดียวกันก็ไม่มีแผนที่จะข้ามไป

ที่สำคัญ ณ จุดนี้ มีสิ่งที่น่าสนใจ คือจุดที่ถ่ายภาพมุมสูง
ตรงฝั่ง Bahrain จะมีหอคอย
หอคอยที่ว่านี้ คนไทยที่อยู่ที่นีเรียกหอยคอยที่ว่านี้คือ
หอคอยบรรหารแจ่มใส
ที่เรียกเช่นนั้นก็เพราะว่ามีรูปทรงที่คล้ายคลึงกันและความสูงใกล้เคียงกัน

Crossway

ครับดังภาพที่เห็น เห็นด้วยกับชื่อหอคอยที่เรียกจริงๆ

     Share

<< Sar Burial ComplexPersian Restaurant >>

Posted on Tue 13 Dec 2011 8:20

 

 
 
 
 
 
 
Comment(s)
 
Last Diary Entry
Notre Dame
Musee du Louvre
Chateau de Versailles (1)
Chateau de Versailles
Hotel Room
Cruise Tour on Saine River
Eiffel Tower
MUSEE DE L'ARMEE/LES INVALIDES
Check In the Hotel
Travel by Train in Paris
Paris by Train
Getting Near CDG, Paris
Leaving Bahrain for Paris
Centrepoint
Shopping before dinner
Bahrain Fort
Tree of Life
At Persian Restaurant Again
Persian Restaurant
Crossway
Sar Burial Complex
Bahrain National Museum
Grand Mosque in Bahrain
เทียวบาห์เรน
ฝันเริ่มเป็นจริงแล้ว
แล้วจะเที่ยวที่ใดบ้างใน Paris
หาที่ลง
ยังไม่ทราบผลวีซ่า
ขอวีซ่าเข้าฝรั่งเศส
ฝันที่ใกล้จริง
การตรวจสอบความแตกต่างระหว่างพันธุ์พืช
พืชดัดแปลงพันธุกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
ข่าวสารที่ได้จากการประชุมที่ Jakarta
กลับมาเขียนใหม่
หลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพ(ต่อ)
หลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพ
จึงจูฉ่าย

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

 
 
 
The best template from http://www.oblog.cn