ห่างหายไปสองอาทิตย์
ห่างหายไปสองอาทิตย์ ท้องเสียกินไรไม่ได้ร่วมอาทิตย์ แต่นำ้หนักลดลงสี่กิโลเอง วันนี้วันเสาร์ที่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไร แต่ก็ธ
รรมดาของวันหยุดที่อยู่พร้อมกัน เพราะมันจะเป็นเวลาของการทะเลาะ ไม่คนนี้ก็คนนี้ทะเลาะกัน สามปีที่อยู่กับแม่ยิ่งช่วงเหนือพูดได้ ซนได้ ยิ่งทะเลาะกัน ประชดกันมากขึ้น ไม่ใช่ไม่รักแม่ แต่แม่เป็นบั
บุคคลที่อยู่ร่วมด้วยยากมาก เพราะว่าแม่เป็นคนมั่นใจในความคิดตัวเอง มองตัวเองไม่เคยผิด ถูกตลอด ไม่เคยมีใครทำได้ดั่งใจสักคน ไม่เคยชมลูก ไม่เคยขอโทษ คิดว่าตัวเองเป็นแม่ไม่ผิด ไม่ขอโทษเมื่อผิดกับลูก ฉันขอสัญญาว่าฉันจะไม่ยอมเป็นแบบนั้น และฉันทำได้ด้วย ฉันไม่ชอบให้แม่ทำกับฉันอย่างไร ลูกของฉันก็ไม่ชอบเหมือนกัน ฉันขอโทษลูกเมื่อทำผิด ขอโทษด้วยความจริงใจ ไม่ใช่พูดขอโทษเพราะประชด เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ทำให้เครียด ไม่อยากอยู่ คิดหาทางออกไป 

     Share

<< วันเข้าพรรษา แห่เทียนไว้อาลัยให้ป๋าเดิม >>

Posted on Sat 26 Jul 2014 20:26

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh