รวมกิจกรรม AV'48

......

งานโสตฯ-เทคโน"  @ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สรุปกิจกรรม Av 48
.....

  Karaoke @ 13 เหรียญ

สรุปกิจกรรม Av 48
.....

งานสัมมนาวิชา Training @ นครปฐม

สรุปกิจกรรม Av 48
.....

 "งานไหว้ครูสาขาเทคโนโลยีการศึกษา"

สรุปกิจกรรม Av 48
.....

านรับปริญญาสาขาเทคโนฯ

สรุปกิจกรรม Av 48
.....

งานรับน้อง @ ระยอง

สรุปกิจกรรม Av 48
.....

 งานเกษียณอายุอาจารย์ภาคเทคโนฯ

สรุปกิจกรรม Av 48
.....

 The Krok @ สยาม

สรุปกิจกรรม Av 48
.....

เตรียมงานและเตรียมหัวข้อวิทยานิพนธ์

สรุปกิจกรรม Av 48
.....

สอนน้องๆนิสิตวิชาแพททิคัม

สรุปกิจกรรม Av 48
.....

 

     Share

<< PattayaP'Taw's Wedding >>