calendar

ของการมีชีวิต...
คุณค่าของชีวิต
คุณภาพชีวิต ......คุณค่าให้ชีวิต....สังคม...เราเป็นผู้เล็อก
ความจริงของชีวิต
การดำเนินชีวิตให้เป็น ปัจจุบัน
ความหมายของชีวิตคืออะไร?
ชีวิตคืออะไร อะไรคือชีวิต
เคยไหมที่เฝ้ารอใครสักคนมาทั้งชีวิต อยากรู้เหลือเกินว่าคนๆนั้นหน้าตาเป็นไง ฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เฝ้ารอ
การใช้ชืวิตตอน 2
การใช้ชีวิตตอน 1
คือชีวิต......
เ ห นื่ อ ย กั บ ชี วิ ต...
หนึ่งชีวิตของสาวip ต่างแดน ดินแดนสุดขั่วโลกเหนือ มหาสมุทรแอตแลนติก
เริ่มต้น เจ้าหญิง 6000 ไมล์
ระหว่างทาง.......
เคยไหมกับความผูกพัน
การห่างกัน .. ห่างทั้งเวลา .. ห่างทั้งความรู้สึก
.. ความคิดถึง ..
...ในใจ
สัญญา
คืนนี้
คิดถึงสัญญา

สัญญาได้ไหม
ไม่ว่าจะเจออะไร ขอให้เธอเข้มแข็ง
แม้บางครั้ง บางคน ทำให้เธออ่อนแรง
ยังมีรักอันแข็งแกร่ง ให้เธออุ่นใจ

- - - - - - - - - - - - - -

จะยังมีฉันอยู่ตรงนี้
ทุกๆนาทีไม่ว่าจะนานเท่าไหร่
ยังมีไหล่ให้พักพิง เมื่อเธอเศร้าใจ
ขอแค่เธออย่าหวั่นไหว สู้มันไปพร้อมกัน

     Share

<< คืนนี้...ในใจ >>

Posted on Sat 23 May 2009 0:55
 

Comments

 
 
Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh