Untitled Document


   hobBiE : งานอดิเรก   


 

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< เรื่องวันเก่าๆ + กิจวัตร >>

Posted on Sat 25 Jul 2009 0:03

 
 

 

 

 


ยกขา..พาดคอ
พักร้อนที่ผ่านมา (ตอนจบ) + ลอนดอน
คิดถึง+พักร้อนที่ผ่านมา 2
ที่สุด + พักร้อนที่ผ่านมา 1
วันเก่าๆ + กิจวัตร
hobBiE : งานอดิเรก
เรื่อง
อีกไม่นานก็..เช้า
ขณะนี้เป็นเวลา...
หนีไปคุ้ยกระบะ SALEs นะจ๊ะ
ครั่นเนื้อครั่นตัว