ไปหาหมอ

It was sort of silent in this morning because nong Aing didn’t sleep with us. Normally, we gotta hear nong Aing’s songs and his loud noise. Sometimes, he wakes us up to have attention with him. Last night was his first night to stay away from mummy and papa. I really missed him so much. Yesterday, it was a holiday (Constituton Day). So, there were just 2 students in our school. After teaching, Chana and I visited nong Aing. I felt like . . . sad and unhappy to leave nong Aing there. We had to do this because our new son would come out next month. Chana and I couldn’t handle one little naughty boy and one little baby boy. We plan to stay at his mom’s house after I deliver our new son.

 

In the morning, after getting up, we went to the hospital to meet my doctor. I got so many questions and problems to ask my doctors. First, my eyes got redness and kind of pain. Second, I could feel about the contraction. So, the doctor gave me a medicine to relieve a forceful motion of the uterus. Third, I got something . . . ummm. . .kind of liquid came out. I thought it might be the amniotic fluid. Then, my doctor told me I must do the Gynecological Check-up. I was so scared. And, my cervix was tightly closed.

 

We went to Lopburi to have lunch at Oishi. There were not too many menus. For me, it was kind of more expensive than Bangkok. We met Master A there too. We never like he is our enemy although we have the same business. We want to be his friend.

 

After lunch, we went to National Housing Authority in Lopburi. We want to buy a low cost house in Aur Arthon Housing Project in Lamnairai. Chana and I want to buy a house in this project. We want to have a rental house or doing a business. We once went there to survey. I like the house no. 1. Chana and I went to see this project again before going back home. We visited nong Aing too.

 

Tonight, Tua Lek didn’t show up. I must clean and wash all dishes and nong aing’s milk bottles by myself. I felt pain from redness eyes. I was sick and suffer. Misssssss nong Aing very muuchhhhhhh

 

     Share

<< เยี่ยมย่าทวดไปหาหมอตา >>

Posted on Wed 12 Dec 2007 9:37

 

 
  
 


my sunday
ไปหาหมอตา
มาแล้ว
น้องอิงฐ์ไม่สบายอีกแล้ว
เที่ยวกรุงเทพ
โดดงาน
ไปโคราช
Be with my boy
เที่ยวกันสองคน
holiday
summer
เตรียมตัว
ซ้อม
Buzy
วันเลือกตั้ง
ไปหาหมอตา
ไปหาหมอ
เยี่ยมย่าทวด
วันลอยกระทง
สองคน
ไปเที่ยวกัน
Wichienburi & Sri Thep
เป็นวันที่แย่ที่สุด
พ่อกับแม่เห็นหนูแล้วจ้ะ
Study
เห่อน้องใหม่
new baby
Go to Bangkok
Sunnday la la
Shopping
playground
cozy
2nd Day: Songkarn Holidays
1st Day on Songkarn Holidays
Be excited
ส่งงานรอบ 2Comments
Post Comment

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 


bestview in 1024*768
The best template from http://www.oblog.cn