Calendar
 
   
 
Diary Update
 
 
ถึงจะหนักหนา
คำนี้..ขอบคุณ..ไม่พอ
..ประสาความคิด
แค่นี้..ก็พอ
ชีวิต..กะอนาคตอันใกล้

 
 
Favourites Diary
 
  แค่นี้..ก็พอ
 
  

ชีวิต..กะอนาคตอันใกล้

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< แค่นี้..ก็พอ >>

Posted on Thu 21 Feb 2008 17:19
 
 
The best template from http://www.oblog.cn